SZKOLNE WYDARZENIA

BIEŻĄCE

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczący – Grzegorz Witkowski

Zastępca – Zuzanna Łukasik

Skarbnik – Bartłomiej Strzoda

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - p. Marcin Kubala