SZKOLNE WYDARZENIA

BIEŻĄCE

Sprawozdanie finansowe

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13.09.2017r. z późn. zmianami , w sprawie rachunkowości oraz planów kont,  na BIP-ie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach , w zakładce GZOPO są opublikowane  sprawozdania finansowe za 2018 r. naszej szkoły.