SZKOLNE WYDARZENIA

BIEŻĄCE

Klasy 4-8

Harmonogram spotkań z rodzicami.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

TERMIN

RODZAJ

10 IX 2019r. (Gliwicka)

11 IX 2019r. (Gimnazjalna)

Wywiadówka

12 XI 2019r. (Gliwicka)

13 XI 2019r. (Gimnazjalna)

Konsultacje

03 XII 2019r. (Gliwicka)

04 XII 2019r. (Gimnazjalna)

Konsultacje –

zagrożenia oceną niedostateczną

28 I 2020r. (Gliwicka)

29 I 2020r. (Gimnazjalna)

Wywiadówka

24 III 2020r. (Gliwicka)

25 III 2020r. (Gimnazjalna)

Konsultacje

12 V 2020r. (Gliwicka)

13 V 2020r. (Gimnazjalna)

Konsultacje –

zagrożenia oceną niedostateczną
oraz propozycja ocen końcowych

Kalendarz roku szkolnego.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020.

02 IX 2019r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

14 X 2019r.

Dzień Edukacji Narodowej –

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01 XI 2019r.

Dzień Wszystkich Świętych –

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 XI 2019r.

Narodowe Święto Niepodległości –

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 XII 2019r. – 01 I 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

06 I 2020r.

Święto Trzech Króli –

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13 I 2020r. – 26 I 2020r.

Ferie zimowe

IV 2020r.

Rekolekcje szkolne

09 IV 2020r. – 14 IV 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21-23 IV 2020r.

Egzamin ósmoklasisty

01 V 2020r.

Święto Pracy –

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 VI 2020r.

Boże Ciało –

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26 VI 2020r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020

27 VI 2020r. – 31 VIII 2020r.

Ferie letnie – wakacje

 

DNI WOLNE

-        2-3 I 2020r. (czwartek-piątek)

-        21-23 IV 2020r. (wtorek-czwartek) – ul. Gimnazjalna 6

-        30 IV 2020r. (czwartek)

-        12 VI 2020r. (piątek)

 

Sprawozdanie finansowe

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13.09.2017r. z późn. zmianami , w sprawie rachunkowości oraz planów kont,  na BIP-ie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach , w zakładce GZOPO są opublikowane  sprawozdania finansowe za 2018 r. naszej szkoły.