SZKOLNE WYDARZENIA

BIEŻĄCE

Klasy 5-8

Sprawozdanie finansowe

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13.09.2017r. z późn. zmianami , w sprawie rachunkowości oraz planów kont,  na BIP-ie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach , w zakładce GZOPO są opublikowane  sprawozdania finansowe za 2018 r. naszej szkoły.

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NAROK SZKOLNY 2018/2019

LP.

TEMATYKA

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018

A. Bucher

A. Halder

2

Udział w ogólnopolskiej akcji –

Sprzątanie Świata

Wrzesień 2018

Wychowawcy klas

E. Śnieżek

E. Baron

3

Europejski Tydzień Sportu

Wrzesień 2018

B. Staneczek

S. Biwo

B. Krysa

D. Chrzan

4

Dzień Chłopaka

Wrzesień 2018

Wychowawcy klas

5

Ślubowanie klasy I

Październik 2018

Wychowawcy kl. I

I. Stronczyńska

L. Stasiak

B. Wolf

6

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej

Październik 2018

B. Staneczek

S. Biwo

B. Krysa

D. Chrzan

7

Dzień Edukacji Narodowej

Październik 2018

Z. Wilczek

M. Kubala

M. Wyrozumska

W. Wyrozumski

8

Dzień Języków Obcych

Listopad 2018

K. Warych

A. Bucher

A. Pacyga

9

Tydzień Bibliotek

Październik/Listopad 2018

E. Labocha

B. Gamrat

J. Zajączkowska

10

Święto Zmarłych

Listopad 2018

M. Wolke

Wyjście na cmentarz

11

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Listopad 2018

Z. Wilczek

M. Marks

D. Magiera

A. Bucher

B. Hosz

A. Bielewicz-Ozga

A. Breguła

12

Andrzejki - dyskoteka

Listopad 2018

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

13

Dzień Kultury Żydowskiej

Listopad/Grudzień 2018

D. Richter

14

Mikołajki klasowe

Grudzień 2018

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

15

Apel bożonarodzeniowy

Grudzień 2018

M. Pyka

I. Stronczyńska

K. Cynarska-Kluger

K. Kozielska-Bombelek

B. Niemieczek

16

WOŚP

Styczeń 2019

M. Wyrozumska

W. Wyrozumski

17

Bal karnawałowy - dyskoteka

Styczeń 2019

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

18

Dzień Babci i Dziadka

Styczeń 2019

Wychowawcy klas

L. Stasiak

19

Walentynki

Luty 2019

Samorząd Uczniowski

20

Wyjazd na warsztaty językowe „Euroweek”

Luty 2019

K. Warych

A. Bielewicz-Ozga

21

Święto Patrona Szkoły – Rogerowskie Talenty

(Szkolny Konkurs Talentów)

Luty 2019

M. Marks

A. Halder

M. Stasiów

D. Magiera

M. Wyrozumska

W. Wyrozumski

22

Tydzień Zdrowia

Marzec 2019

D. Chrzan

S. Biwo

J. Zajączkowska

H. Szykowska-Tkaczyk

B. Niemieczek

23

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej

Marzec 2019

B. Staneczek

S. Biwo

B. Krysa

D. Chrzan

24

Gminny Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego dla klas I-III SP

Marzec 2019

A. Pacyga

+

SP Bargłówka

25

Pierwszy Dzień Wiosny – „Lekcje z pomysłem”

Marzec 2019

Wszyscy nauczyciele

26

Dzień Otwarty

Marzec 2019

M. Marks

B. Wolf

Z. Wilczek

27

Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej (kl. V)

Kwiecień 2019

E. Śnieżek

E. Baron

28

Poranek Wielkanocny

Kwiecień 2019

M. Wolke

B. Staneczek

D. Sznapka

A. Golec

29

Rocznica Ogłoszenia Konstytucji

Maj 2019

A. Halder

M. Stasiów

I. Wośko

30

Dzień Europejczyka

Maj 2019

B. Gamrat

B. Wolf

M. Stasiów

31

Charytatywny Bieg Uliczny „Bieg z sercem…”

Maj 2019

B. Staneczek

S. Biwo

B. Krysa

D. Chrzan

32

Dzień Sportu

Czerwiec 2019

B. Staneczek

S. Biwo

D. Chrzan

B. Krysa

33

Udział w ogólnopolskiej akcji

„Jak nie czytam, jak czytam”

Czerwiec 2019

B. Gamrat

E. Labocha

A. Golec

34

Debata naukowa SPZ

Czerwiec 2019

A. Bielewicz-Ozga

B. Hosz

35

Pożegnanie klasy ósmej oraz klas trzecich gimnazjum

Czerwiec 2019

A. Pacyga

M. Wolke

B. Belska

36

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21 czerwca 2019

Z. Wilczek

M. Wyrozumska

W. Wyrozumski

37

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Wrzesień 2019

B. Gamrat

S. Biwo