SZKOLNE WYDARZENIA

BIEŻĄCE

Klasy gimnazjalne

Rekrutacja

 • Opublikowano: niedziela, 10, marzec 2019 13:49

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI

 • Opublikowano: poniedziałek, 04, marzec 2019 07:56

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NAROK SZKOLNY 2018/2019

LP.

TEMATYKA

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018

A. Bucher

A. Halder

2

Udział w ogólnopolskiej akcji –

Sprzątanie Świata

Wrzesień 2018

Wychowawcy klas

E. Śnieżek

E. Baron

3

Europejski Tydzień Sportu

Wrzesień 2018

B. Staneczek

S. Biwo

B. Krysa

D. Chrzan

4

Dzień Chłopaka

Wrzesień 2018

Wychowawcy klas

5

Ślubowanie klasy I

Październik 2018

Wychowawcy kl. I

I. Stronczyńska

L. Stasiak

B. Wolf

6

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej

Październik 2018

B. Staneczek

S. Biwo

B. Krysa

D. Chrzan

7

Dzień Edukacji Narodowej

Październik 2018

Z. Wilczek

M. Kubala

M. Wyrozumska

W. Wyrozumski

8

Dzień Języków Obcych

Listopad 2018

K. Warych

A. Bucher

A. Pacyga

9

Tydzień Bibliotek

Październik/Listopad 2018

E. Labocha

B. Gamrat

J. Zajączkowska

10

Święto Zmarłych

Listopad 2018

M. Wolke

Wyjście na cmentarz

11

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Listopad 2018

Z. Wilczek

M. Marks

D. Magiera

A. Bucher

B. Hosz

A. Bielewicz-Ozga

A. Breguła

12

Andrzejki - dyskoteka

Listopad 2018

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

13

Dzień Kultury Żydowskiej

Listopad/Grudzień 2018

D. Richter

14

Mikołajki klasowe

Grudzień 2018

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

15

Apel bożonarodzeniowy

Grudzień 2018

M. Pyka

I. Stronczyńska

K. Cynarska-Kluger

K. Kozielska-Bombelek

B. Niemieczek

16

WOŚP

Styczeń 2019

M. Wyrozumska

W. Wyrozumski

17

Bal karnawałowy - dyskoteka

Styczeń 2019

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

18

Dzień Babci i Dziadka

Styczeń 2019

Wychowawcy klas

L. Stasiak

19

Walentynki

Luty 2019

Samorząd Uczniowski

20

Wyjazd na warsztaty językowe „Euroweek”

Luty 2019

K. Warych

A. Bielewicz-Ozga

21

Święto Patrona Szkoły – Rogerowskie Talenty

(Szkolny Konkurs Talentów)

Luty 2019

M. Marks

A. Halder

M. Stasiów

D. Magiera

M. Wyrozumska

W. Wyrozumski

22

Tydzień Zdrowia

Marzec 2019

D. Chrzan

S. Biwo

J. Zajączkowska

H. Szykowska-Tkaczyk

B. Niemieczek

23

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej

Marzec 2019

B. Staneczek

S. Biwo

B. Krysa

D. Chrzan

24

Gminny Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego dla klas I-III SP

Marzec 2019

A. Pacyga

+

SP Bargłówka

25

Pierwszy Dzień Wiosny – „Lekcje z pomysłem”

Marzec 2019

Wszyscy nauczyciele

26

Dzień Otwarty

Marzec 2019

M. Marks

B. Wolf

Z. Wilczek

27

Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej (kl. V)

Kwiecień 2019

E. Śnieżek

E. Baron

28

Poranek Wielkanocny

Kwiecień 2019

M. Wolke

B. Staneczek

D. Sznapka

A. Golec

29

Rocznica Ogłoszenia Konstytucji

Maj 2019

A. Halder

M. Stasiów

I. Wośko

30

Dzień Europejczyka

Maj 2019

B. Gamrat

B. Wolf

M. Stasiów

31

Charytatywny Bieg Uliczny „Bieg z sercem…”

Maj 2019

B. Staneczek

S. Biwo

B. Krysa

D. Chrzan

32

Dzień Sportu

Czerwiec 2019

B. Staneczek

S. Biwo

D. Chrzan

B. Krysa

33

Udział w ogólnopolskiej akcji

„Jak nie czytam, jak czytam”

Czerwiec 2019

B. Gamrat

E. Labocha

A. Golec

34

Debata naukowa SPZ

Czerwiec 2019

A. Bielewicz-Ozga

B. Hosz

35

Pożegnanie klasy ósmej oraz klas trzecich gimnazjum

Czerwiec 2019

A. Pacyga

M. Wolke

B. Belska

36

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21 czerwca 2019

Z. Wilczek

M. Wyrozumska

W. Wyrozumski

37

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Wrzesień 2019

B. Gamrat

S. Biwo

Ochrona danych osobowych

 • Opublikowano: piątek, 25, maj 2018 09:30

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania

w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla uczniów/rodziców/opiekunów

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach

 1. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach jest pani

Gabriela Cielenga tel.: 603175670.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej
 1. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów np. do zakończenia trwania obowiązku szkolnego a następnie zostaną przekazane
  do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.
 1. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach  nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 2. Gdy uzna Pan/Pani, iż Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe,
  w pozostałym jest dobrowolne.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.