SZKOLNE WYDARZENIA

BIEŻĄCE

Klasy gimnazjalne

Pracownicy szkoły

Dyrektor szkoły

mgr Zbigniew Kotasiński

Wicedyrektor szkoły

mgr Marcin Kubala

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Kozielska-Bombelek

mgr Karolina Cynarska-Kluger

mgr Marzanna Pyka

mgr Izabela Stronczyńska

mgr Marzena Marks-Piper

Język polski

mgr Agnieszka Golec

mgr Aleksandra Bielewicz-Ozga

mgr Anna Breguła

Język angielski

mgr Marzena Stasiów

mgr Anna Pacyga

mgr Kornelia Warych

Język niemiecki

Język mniejszości narodowej - niemiecki

mgr Barbara Wolf

mgr Barbara Gamrat

mgr Anna Bucher

Historia

mgr Ilona Wośko

mgr Anna Halder

Wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Halder

Matematyka

mgr Brygida Hosz

mgr Barbara Belska

mgr Beata Niemieczek

Przyroda

mgr Dorota Sznapka

Biologia

mgr Ewa Śnieżek

Chemia

mgr Danuta Paśnik-Rybińska

Geografia

mgr Ewelina Baron

Fizyka

mgr Małgorzata Wyrozumska

Informatyka

mgr Dorota Sznapka

mgr Wiesław Wyrozumski

Technika

mgr Beata Niemieczek

mgr Małgorzata Wyrozumska

Plastyka

mgr Anna Halder

mgr Marcin Kubala

Muzyka

mgr Marcin Kubala

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Wyrozumska

Wychowanie fizyczne

mgr Beata Staneczek

mgr Błażej Krysa

mgr Dorota Chrzan

mgr Szymon Biwo

Doradztwo zawodowe

mgr Beata Niemieczek

Religia

mgr Monika Wolke

ks. Adam Bryła

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Ewa Labocha

Biblioteka

mgr Ewa Labocha

mgr Barbara Gamrat

Pedagog szkolny

mgr Joanna Zajączkowska

mgr Zuzanna Wilczek

Psycholog szkolny

mgr Hanna Szykowska-Tkaczyk

Świetlica

mgr Danuta Richter

mgr Leokadia Stasiak

mgr Dominika Magiera

Historia szkoły

    Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach, mieszcząca się przy ulicy Gliwickiej, została zbudowana w 1927 roku. Prace rozpoczęły się latem 1926 roku i trwały do sierpnia 1927 roku. Prowadził je mistrz budowlany Weyrauch. Początkowo w budynku znajdowały się nie tylko sale lekcyjne, ale i pomieszczenia mieszkalne. 11 sierpnia 1927 roku proboszcz Boronowsky dokonał poświęcenia szkoły. W uroczystości wzięli udział liczni goście m.in. władze miasta z burmistrzem Klugerem na czele, starosta Harbig, władze szkolne oraz mieszkańcy Sośnicowic. Pierwszym rektorem (kierownikiem) został Georg Eschrich, nauczyciel a zarazem organista miejscowego kościoła, którego w pracy dydaktycznej wspierali: Max Wieczorek, Paul Sikora i Karl Gutowski. W 1945 roku obiekt został spalony przez sowietów. Z tego powodu w latach 1945 – 1947 zajęcia lekcyjne odbywały się w miejscu dzisiejszego Instytutu Ochrony Roślin, karczmie (obecnie znajduje się tam sklep BO HASSA) oraz w budynku przy ul. Kozielskiej (dziś sklep Awans). Mieszkańcy ;w obowiązkowym czynie społecznym tzw. SZARWAK wznieśli nowy gmach, w którym  nauka  rozpoczęła się w 1947 roku. Kierownikiem szkoły został pan Mżyk, a po nim pani Baszkiewicz. W 1997 roku Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia. Uroczystości przygotowała ówczesna dyrektor Maria Wójcik przy pomocy nauczycieli, uczniów i rodziców.  Przybyła też duża grupa zaproszonych gości : władze miasta Sośnicowic, burmistrz Linden pan Lenz, proboszcz ks. M. Gajda, byli nauczyciele i pracownicy, absolwenci, Rada Rodziców, grono pedagogiczne, uczniowie, rodzice i mieszkańcy miasta. Oficjalna część ceremonii odbyła się wewnątrz budynku. Punktem kulminacyjnym całego wydarzenia było nadanie szkole imienia Juliusza Rogera. Od 1998 roku obchodzone jest Święto Patrona Szkoły. Przypada ono w dniu jego urodzin – 28 lutego.W 2001 roku stanowisko dyrektora objęła mgr Barbara Womela, która w ciągu 6 lat kadencji zajęła się remontem obiektu i doprowadziła do pozytywnej zmiany jego wyglądu. Od września 2007 roku dyrektorem jest mgr Zbigniew Kotasiński.

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczący – Grzegorz Witkowski

Zastępca – Zuzanna Łukasik

Skarbnik – Bartłomiej Strzoda

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - p. Marcin Kubala

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera

44-153 Sośnicowice

ul. Gliwicka 21

tel/fax (32) 238-75-25

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.facebook.com/juliuszroger/

 

Patron

Juliusz Roger (1819-1865)

Urodził się w Niederstotzingen koło Ulm w Niemczech w 1819 roku. Po ukończeniu gimnazjum w Augsburgu w 1839 roku rozpoczął studia filozoficzne w mochachijskim uniwersytecie. Wkrótce przeniósł się na wydział medycyny uniwersytetu w Tybindze. Ukończył go doktoratem. Myślał o karierze naukowej. Jednak los inaczej pokierował jego życiem.

Od 1847 roku ludność Śląska dziesiątkował tyfus głodowy. Wiktor I, ówczesny książę raciborski, w obawie przed wyludnieniem swojego majątku, sprowadził do Rud młodego lekarza dr. Juliusza Rogera. Nie przypuszczał, że resztę swojego życia zwiąże z tym właśnie miejscem. Objął funkcję lekarza (Królewskiego Radcy Sanitarnego, jak wtedy nazywano tę funkcję) w rozległej, liczącej ponad 33 tys. ha posiadłości raciborskiego herzoga.Dewizą jego pracy lekarskiej były słowa: leczyć ludzi i pomagać im jako lekarz i człowiek. Stan zdrowia miejscowej ludności nie był dobry. Dlatego J. Roger zaczął swoją pracę od budowy szpitali. Jako pierwszy powstał w Rudach w latach 1858 - 1861. Jego fundatorem była książęca para Amelia i Wiktor Maurycy. Na pamiątkę po zmarłym ojcu Amelii otrzymał on imię "Zakład św. Karola". Dla pracowników majątku księcia leczenie było darmowe, inni płacili symboliczne kwoty. Opiekę medyczną sprawowali kolejni lekarze rudzkiego majątku. Warto dodać, iż Juliusz Roger rozbudował także szpital klasztorny w Pilchowicach oraz opiekował się sierocińcem w Lyskach koło Rybnika. W samym Rybniku rozpoczął budowę dużego szpitala dla kobiet, której zakończenia nie doczekał.Julisz Roger, w pamięci miszkańców Górnego Śląska, pozostanie także jako zbieracz pieśni ludowych, które już wtedy odchodziły w niepamięć. Początkowo, nie znając języka polskiego i śląskiej gwary, pomagała mu jedna z służących. Później na tyle opanował język, iż samodzielnie zbierał śląskie piosenki i ludowe przyśpiewki. Zapisywał to, co śpiewały kobiety w czasie pracy, rodzinnych urczystości i podczas różnych obrzędów. Drukiem wydał je w 1863 roku. Zbiór pieśni nosi tytuł "Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku". Zawiera 546 pieśni, z których 294 posiada melodie. Całość podzielona jest na 18 działów tematycznych, zawierających m.in. pieśni pasterskie i rolnicze, cygańskie, ballady, żartobliwe, kolędowe itp. Dwa lata po polskim wydaniu zbiór pieśni ukazał się w języku niemieckim pt. "Ruda. Polnische Volkslieder der Oberschlesier".Juliusz Roger zmarł nagle 7 stycznia 1865 roku w czasie polowania w lasach koło Rachowic. Miał 46 lat. Pochowany został na rudzkim cmentarzu. Nad jego mogiłą wznosi się krzyż, którego fundatorem był książę Wiktor I. W rachowickim lesie, gdzie zmarł Roger, postawiono krzyż, który wznosi się na dużym, wykutym w kamieniu, sercu.Działalność takich ludzi jak rudzki lekarz Juliusz Roger przyczyniała się do prawdziwego pojednania śląskiej mozaiki ludnościowej. Był Niemcem, który jako lekarz całym sercem dbał o pracowników majątku rudzkiego, w większości polskiego pochodzenia, a jako człowiek zamiłowany w śląskiej ziemi, zbierał pieśni i ludowe przyśpiewki. Pamięć o dobrym doktorze wśród miejscowej ludności trwała przez pokolenia. Obecnie w jego szpitaliku mieści się dyrekcja rudzkiego kompleksu parkowego, a w Rybniku dużym powodzeniem cieszy się miejscowe piwo Roger, nazwane na cześć rudzkiego lekarza.