SZKOLNE WYDARZENIA

BIEŻĄCE

Pracownicy szkoły

Dyrektor szkoły

mgr Zbigniew Kotasiński

Wicedyrektor szkoły

mgr Marcin Kubala

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Kozielska-Bombelek

mgr Karolina Cynarska-Kluger

mgr Marzanna Pyka

mgr Izabela Stronczyńska

mgr Marzena Marks-Piper

Język polski

mgr Agnieszka Golec

mgr Aleksandra Bielewicz-Ozga

mgr Anna Breguła

Język angielski

mgr Marzena Stasiów

mgr Anna Pacyga

mgr Kornelia Warych

Język niemiecki

Język mniejszości narodowej - niemiecki

mgr Barbara Wolf

mgr Barbara Gamrat

mgr Anna Bucher

Historia

mgr Ilona Wośko

mgr Anna Halder

Wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Halder

Matematyka

mgr Brygida Hosz

mgr Barbara Belska

mgr Beata Niemieczek

Przyroda

mgr Dorota Sznapka

Biologia

mgr Ewa Śnieżek

Chemia

mgr Danuta Paśnik-Rybińska

Geografia

mgr Ewelina Baron

Fizyka

mgr Małgorzata Wyrozumska

Informatyka

mgr Dorota Sznapka

mgr Wiesław Wyrozumski

Technika

mgr Beata Niemieczek

mgr Małgorzata Wyrozumska

Plastyka

mgr Anna Halder

mgr Marcin Kubala

Muzyka

mgr Marcin Kubala

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Wyrozumska

Wychowanie fizyczne

mgr Beata Staneczek

mgr Błażej Krysa

mgr Dorota Chrzan

mgr Szymon Biwo

Doradztwo zawodowe

mgr Beata Niemieczek

Religia

mgr Monika Wolke

ks. Adam Bryła

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Ewa Labocha

Biblioteka

mgr Ewa Labocha

mgr Barbara Gamrat

Pedagog szkolny

mgr Joanna Zajączkowska

mgr Zuzanna Wilczek

Psycholog szkolny

mgr Hanna Szykowska-Tkaczyk

Świetlica

mgr Danuta Richter

mgr Leokadia Stasiak

mgr Dominika Magiera