Stypendium szkolne (socjalne).

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Rodziny zainteresowane złożeniem wniosku o stypendium szkolne (socjalne) proszone są o odbiór wniosków w sekretariacie lub gabinecie pedagoga szkolnego (istnieje taka możliwość zarówno w budynku przy ulicy Gliwickiej, jak i Gimnazjalnej).
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota:
528 zł netto.
Termin składania wniosków mija 13 września 2019r.
 
Zuzanna Wilczek