Strona główna

Informacja dotycząca osób objętych monitoringiem wizyjnym

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach, z siedzibą przy Można się z nami kontaktować:

  • listownie, pisząc na adres siedziby,
  • telefonicznie pod numerem: 32 238-75-25
  • pisząc na adres email szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres siedziby administratora, lub adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
  3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego realizowanego na podstawie Ustawy Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania, jednak nie dłużej niż 28 dni od dnia nagrania.
  5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo do kopii danych, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do ograniczenia przetwarzania.
  6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnianie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, podmiotom, które na podstawie zawartych umów realizują obsługę techniczna i serwisową monitoringu wizyjnego oraz podmiotom, które wykażą potrzebę dostępu do nagrań.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

biblioteka 2

KATALOG ONLINE BIBLIOTEKI

Sposób logowania jest taki sam, jak do dziennika elektronicznego.