Strona główna

Harmonogram spotkań z rodzicami.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

TERMIN

RODZAJ

07 IX 2020r.-16.IX 2020r (Gliwicka)

07 IX 2020r.-16.IX 2020r (Gimnazjalna)

Wywiadówka

17 XI 2020r. (Gliwicka)

18 XI 2020r. (Gimnazjalna)

Konsultacje

15 XII 2020r. (Gliwicka)

16 XII 2020r. (Gimnazjalna)

Konsultacje –

zagrożenia oceną niedostateczną

26 I 2021r. (Gliwicka)

27 I 2021r. (Gimnazjalna)

Wywiadówka

23 III 2021r. (Gliwicka)

24 III 2021r. (Gimnazjalna)

Konsultacje

18 V 2021r. (Gliwicka)

19 V 2021r. (Gimnazjalna)

Konsultacje –

zagrożenia oceną niedostateczną
oraz propozycja ocen końcowych